Al   55 jaar  een begrip in de regio Brunssum en Onderbanken

Opleiding

Compacte rijopleiding:


Tegenwoordig hoeft een rij-opleiding niet meer langer te duren dan nodig. Vandaar de compacte rijopleiding. Kenmerkend voor dit systeem is dat een aantal rijlessen in een korter tijdsbestek worden gegeven, direct gevolgd door een TTT en het rijexamen . De datum van dit examen wordt door de autorijschool, in overleg met de leerling, reeds voor het begin van de cursus vastgesteld. Hierdoor is de slagingskans een stuk groter en het aantal te volgen lessen vaak lager (onderzoek ANWB). U zult ook begrijpen dat niet iedere leerling hiervoor geschikt is, omdat de " tijdsdruk" vaak groter zal zijn dan in de "normale" opleiding. Daarom de mogelijkheid tot een INTAKETEST. Hiermee wordt bepaald of de leerling geschikt is en hoeveel lessen hij ongeveer nodig heeft.

Tijdig aanmelden Theorie-examen is noodzakelijk, in verband met het reserveren van het praktijk-examen. U moet het theorie-examen op naam reserveren . Het theorie examen wordt afgenomen in Maastricht.

Benodigdheden: Geldig legitimatiebewijs en een DigiD

Ris opleiding:


Hierin wordt de opleiding en de weg naar het examen in stappen verdeeld. Dit is niets nieuws,daar de meeste serieuze autorijscholen dit systeem reeds jaren toepassen.  Nadeel ; er moeten meerdere deel examens worden afgelegd,dus extra kosten.